+48 607 706 603
info@rewosport.pl

Test szybkości liniowej

POMIAR ROZPĘDZANIA SIĘ ze startu zatrzymanego lub lotnego
POMIAR SZYBKOŚCI STARTOWEJ
TEST SZYBKOŚCI LINIOWEJ 5-10-30

Doskonałe narzędzie dla trenerów / klubów sportowych – kolarstwo górskie, kolarstwo przałajowe, biegi krótko i średnio dystansowe, sporty motorowe, tenis ziemny, gry zespołowy – piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, motorsport (np. rajdy i wyścigi samochodowe) – wszystkie sporty gdzie istotna jest szybkość startowa.

Dysponujemy ręcznym starterem z sygnalizacją dźwiękowo-wizualną (czas uruchamiany po wduszeniu przycisku jednocześnie wyzwalając dźwięk oraz włączając zielone światło) oraz 5 fotokomórkami, które rozstawione są w równych odległościach od startu (co kilka-kilkanaście metrów – w zależności od potrzeb).

Taki zestaw umożliwia dokonanie pomiaru rozpędzania się zawodnika ze startu zatrzymanego po sygnale startu (lub bez sygnału startu dla testu szybkości liniowej) na pierwszych kilku-kilkunastu-kilkudziesięciu metrach, rozpędzania się zawodnika po nawrocie na trasie, reakcji zawodnika na sygnał startu, itd. Wyniki pomiarów przekazujemy trenerowi w arkuszu kalkulacyjnym.

Test szybkości liniowej 5-10-30 ocenia szybkość maksymalną oraz przyspieszenie zawodnika na trzech odcinkach (5-10-30 metrów) mierzonych w trakcie jednego biegu po prostej. Jest to podstawowy test oceny motorycznej sportowców. Test nie ocenia szybkości reakcji startowej. Zawodnik wykonuje start z pozycji stojącej bez sygnału startu a pomiar czasu zostaje uruchomiony przez przecięcie pierwszej fotokomórki ustawionej ok 30-40 cm od miejsca startu.